Index>Systemy jakości
 Nasze produkty są dostępne w naszym Katalogu wyrobów, zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.


 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Audit certyfikacyjny systemu zapewnienia jakości został przeprowadzony według wymagań normy EN ISO 9001:2000 w zakresie "projektowanie i produkcja wyrobów elektrotechniki samochodowej, drogowej sygnalizacji świetlnej oraz wyrobów z metali i tworzyw sztucznych" na podstawie audiutu, protokół nr 30007 nadany przez firmę certyfikującą TÜV Rheinland Euroqua Kft.

POLITYKA JAKOŚCI

Stałym dążeniem naszego Przedsiębiorstwa jest osiąganie i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości wyrobów, nie ustępującego czołowym konkurencyjnym firmom krajowym i zagranicznym. Nadrzędnym naszym celem jest wytwarzanie wyrobów o cechach użytkowych oraz jakościowych spełniających wymagania i oczekiwania klientów. Środkami realizacji powyższych celów są:

- nadążanie za światowymi trendami w zakresie nowych konstrukcji wyrobów i technologii ich wytwarzania z uwzględnieniem ochrony środowiska,

- dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta,

- staranny dobór dostawców surowców i materiałów spełniających określone wymagania,

- systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa poprzez ustawiczne szkolenie w zakresie metod zapewnienia jakości,

- jasno sprecyzowane i udokumentowane obowiązki i uprawnienia poszczególnych pracowników.


Gwarancją realizacji wymienionych celów jest utrzymanie systemu jakości zgodnie z normą EN-ISO 9001:2000, jak również z normą ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a także stałe unowocześnianie procesów wytwarzania, wysokie kwalifikacje i pełne zaangażowanie załogi oraz wieloletnia tradycja i doświadczenie w produkcji wyrobów elektrotechniki motoryzacji.

Pełną odpowiedzialność za nadzór nad realizacją polityki jakości Z.E.M. ponosi Dyrektor, który ustala zadania i określa uprawnienia i odpowiedzialność za jakość dla całego personelu.

 

AUDITY JAKOŚCI

Firma Auditująca Data Opinia/Cel
 DAEWOO-FSO Warszawa 1999.05.20-21  System jakości jest na zadawalającym poziomie.
 Magneti Marelli
 Poland Sosnowiec
2000.10.05  Audit procesu.
 VISTEON Chassis  System
 Purchasing Europa
2000.09.01  Ocena nowego dostawcy.

Wszystkie minimalne wymagania są spełnione. Wizyta  była prowadzona  zgodnie z "CEE Supply Base  Development Strategy"

Automotive Lighting
Poland Sosnowiec
2003.09.20  Audit procesu.

Copyright by ZEM Polmo .: Design by Engine21 & Adminak :.